Skip to Navigation Skip to Content

Gaafir (al-mu'min) : Ayat 7

"Malaikat yang memikul Arasy dan malaikat yang berada disekelilingnya, bertasbih memuji Tuhan Nya dan beriman kepadanya; serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan berdoa memohon) : Wahai tuhan kami! rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya; maka berilah ampun kepada orang orang yang ber taubat serta menurut di jalan MU dan peliharalah mereka dari azap Neraka."
Posted under: